Tiktik sa Atop

Ni Steve Kierr Sajorga
Sugilanon

“Nabatian mo tong hambal ni Inday Celia? May tiktik daw sa barangay nila.”

Nakakadlaw ko sa akon isip sang nabatian ko ang tsismis sang duwa ka baye. Luwas sa ila ginhambal, ang karadlawan pa gid kay gatsismis sila nga isa ka dupa ang distansya sa kada isa. Kinahanglan na abi subong nga may social distancing kay may galapta nga virus. Budlay mabal-an kung sin-o na ang mga nalatnan sang panulay nga sakit. Gasuksok gid gani ako sang face mask para proteksyon.

“Ledesma, ya,” siling ko sa drayber sang traysikel. Nagpahatud ko sa amon balay dala akon mga ginpangbakal sa Fit Mart. Naghanda na gid ako sang mga grocery kay basin mag-lockdown don ang Tacurong paryas sa Davao. Pag-abot ko sa balay, nagluto dayon ako sang amon panihapon.

Alas-otso na sang gab-i sang nakauli ang akon bana, sikyu sa isa ka bangko. Nagpanihapon kami upod ang mga dungol nga duwa namon ka bata. Pagkatapos, naglantaw TV akon bana. Ako nagkapot sang selpon kag nag-Facebook.

“Gang, may tiktik kuno nga galagaw sa pihak barangay.”

Nakibut ako kay gulpi lang naghambal akon bana. “Kabati don ko sato, gang,” sabat ko. “Pati ka timo to. Di tana tuod nang mga tiktik.” Karadlawan man tana ning akon bana. Sikyu pero nahadluk sa mga tiktik.

Nagsige lang ko scroll asta may post nga nakadakup sang akon mata: “Nagguwa ang mga tawo sa ila balay kay may ara daw tiktik. COVID ka lang, may tiktik sa amon barangay.”

Lantawon ko na daad ang video sang may gahud ko nga nabatian halin sa amon atop. Nabuy-an ko akon selpon. Nagdasig ang pitik sang akon kasingkasing. Pati akon bana natingala man. Nasundan pa gid ang gahud. Daw may galakatlakat sa ibabaw sang amon atop.

Ang akon bana nagkuha sang binangon kag flashlight kag nagguwa. Ginlaktan nya ang ginhalinan sang gahud. Nagsunod ko sa iya. Ang akon kakulba kay naglapta na sa akon lawas. Gipasiga nya ang flashlight kag gintoon sa duha ka anino sa amon atop. Nagpiyong ako kay gapanghanduraw don ako sang pirti kalaw-ay nga itsura sang tiktik.

“Pasensya, mam kag ser.”

Ginbuksan ko akon mga mata, kag nakita ko ang isa ka soltero nga gahigda sa amon atop. Tapad nya ang isa ka mal-am nga baye, daw iya iloy.

“Waay lang gid sang matulugan, ser,” dugang sang soltero. “Waay kami sang balay nga amon. Indi na abi kami pwede magpakita sa kalsada amo ni nga oras kay gapangdakup na ya tanod.”

Advertisement