Pasi

Ni Wilma A. Barcelona
Dinalayday

Sa kada uhay sang paray, ara ang mga pasi. Ang mga tinumpi sang ginaraban ginalinas namon sang akon iloy kag mga magurang, kag tiponon namon ang mga ini, isulod sa sako, ilay-ang, kag ipagaling para mahimo nga bugas nga amon tirig-angon.

Ang kada pasi nagasimbolo sang panahon sang akon iloy nga wala nya nagamit sa pag-atipan sa akon. Nagakatulugan ako nga wala nakapanghinaw tungud ang panahon ni Nanay kulang pa sa pagpangita sang aranihon. Kinahanglan nya timbangan sa pagpangabuhi si Tatay kay ang kita sini sa pagpanday kulang gid sa amon mga panginanghalon.

Ang kada pasi nagasimbolo man sang tsansa sang akon mga magurang nga makaeskwela nga wala nahatag sa ila. Kung sa diin may aranihon, didto sila. Tungud kay laban pa ang absent nila kaysa sulod nila sa eskwelahan, napilitan sila nga mag-untat asta nga nagpalamana sila.

Ang tagsa ka pasi nagapahanumdum sa akon sa masadya nga mga adlaw sa akon kabuhi, mga adlaw nga kompleto kami sa sulod sang balay. Ginasugo ako ni Tatay nga gabuton ang iya bungot gamit ang pasi sang paray. Kung malapit na gani ako sa daku-daku nya nga alum sa ibabaw sang iya baba, gulpi lang nya ako angkabon, kag sa akon kakibut, magaharakhak ako. Si Nanay naman, ginasugo nya ako nga gabuton ang mapino nga bulbul sa iya maputi nga irok, gamit gyapon ang pasi sang paray.

Kon may ara kami linay-ang sa amakan, ginabantayan ko ini agud indi matuka sang manok. Nagaugtas gid ako kay indi ako makahampang.

Ang pasi kinahanglan mapili naton kung makasimpon ini sa bugas nga tirig-angon agud nga manami ang aton pagkaon. Sa aton kabuhi amo man sini. Magpili kita sang pasi. Apang sa pagpili, indi magpasobra tungud may hurubaton ang mga mal-am: “Sa sobra nga pili, nagkadto sa pasi.”

Advertisement

Mga Editor kag Manug-amot

MGA EDITOR

Naghalin sa probinsya sang Antique kag isa ka propesor sa De La Salle University si John Iremil Teodoro, ang bisita nga editor sa sini nga isyu sang Cotabato Literary Journal. Nagasulat sya sa Kinaray-a, Filipino, Hiligaynon, kag English. Sobra dose na nya ka libro ang nabalhag, kag nakabaton sya sang madamo nga pagpasidungog, apil na ang Palanca Award, National Book Award, kag Gawad Ka Amado. Sya karon ang nagapungko nga secretary general sang Unyon ng mga Manunulat sa Pilipinas (UMPIL).

Si Jude Ortega ang nagsulat sang Seekers of Spirits, nagdaug sang Cirilo F. Bautista Prize for Best Book of Short Fiction in English sa 38th National Book Awards (2019). Nakadawat man sya sang honorable mention sa F. Sionil José Young Writers Awards kag sa Nick Joaquin Literary Awards. Nagdaku kag nagaistar sya sa Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, kag nakatapos sang AB Political Science sa Notre Dame of Marbel University sa Koronadal City, South Cotabato.

MGA MANUG-AMOT

Isa ka master teacher kag department head si Wilma A. Barcelona sa Santo Niño National High School sa Santo Niño, South Cotabato. Natapos nya ang iya bachelor of science in secondary education (major in history) sa Mindanao State University sa General Santos City.

Nagatudlo si Cris John Bryan C. Dela Cruz sa Sultan Kudarat State University kag nagaeskwela sang doctor of philosophy in social development sa University of Mindanao sa Davao City.

Naghalin sa Esperanza, Sultan Kudarat, si Stalingrad Samulde Dollosa kag nagaeskwela sang Accountancy, Business and Management (ABM) sa senior high school sang Mindanao State University sa General Santos City. Sya ang dumalaug sa paindis-indis sa pagsulat sang sugilanon sang Sultan Kudarat Writers Association sang 2020 kag sa paindis-indis sa pagsulat sang binalaybay sang Facebook page nga Sulat SOX karon nga 2021.

Nagatudlo si Lino Gayanilo Jr. sa Bagumbayan National High School sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, kag natapos nya ang iya bachelor’s degree sa education (major sa biological sciences) sa Sultan Kudarat State University. Nangin runner-up ang isa nya ka dinalayday sa 3rd Lagulad Prize (2020) sang Cotabato Literary Journal.

Naghalin sa Tantangan, South Cotabato, si Philip Jay Leaño, kag estudyante sya sang AB Psychology sa Notre Dame of Marbel University sa Koronadal City, South Cotabato. Nagdaug sya sa Diwang Sagisag Kultura Balagtasan National Finals nga ginhiwat sang National Commission for Culture and the Arts.

Isa ka retirado nga propesor si Generoso Opulencia sang Notre Dame of Marbel University sa Koronadal City, South Cotabato, kag nagatudlo sya karon sa St. Alexius College sa parehas nga banwa. Nagasulat sya sa English, Hiligaynon, kag Kinaray-a, kag nabalhag na ang iya mga binalaybay kag sugilanon sa nagkalainlain nga pamantalaan. Kaduha sya nagdaug sa Home Life magazine poetry contest.

Nagatudlo si Nilyn Gamuza Pacariem sang Filipino sa Guinsang-an National High School sa Santo Niño, South Cotabato. Ang iya mga obra nakadawat sang Peter’s Prize sang 2016 kag 2017. Natapos nya ang iya bachelor’s degree sa education sa Mindanao State University sa General Santos City.

Naghalin sa Banga, South Cotabato, si Adrian Pete Medina Pregonir, kag yara sya sa una nya nga tuig bilang estudyante sang secondary education (major sa Filipino) sa Notre Dame of Marbel University sa Koronadal City, South Cotabato. Nakadaug sya sang ikatatlo nga padya sa Kabataan Sanaysay sang  69th Palanca Awards (2019). Isa man sya ka disc jockey sa isa ka istasyon sang radyo sa Koronadal.

Naghalin sa Tacurong City, Sultan Kudarat, si Steve Kierr E. Sajorga, kag estudyante sya sang BS Agricultural and Biosystems Engineering sa University of Southeastern Philippines sa Tagum City, Davao del Norte. Nangin finalist sya sa isa ka paindis-indis sa pagsulat sang sugilanon nga ginhiwat sang Sultan Kudarat Writers Association.

Isa ka senior high school teacher si Rexcel Samulde sa Lamian National High School sa Surallah, South Cotabato. Natapos nya ang iya bachelor’s degree sa education (major sa English) sa Sultan Kudarat State University. Ang isa nya ka dinalayday sa Filipino nangin dumalaug sa 3rd Lagulad Prize (2020) sang Cotabato Literary Journal.

Nakatapos si Yves Tedera sang BS Public Health kag nagatudlo karon sa senior high school sang Notre Dame of Surala, sa Surallah, South Cotabato.