Inig Kita Kanimo

By Joana Galila
Poetry

Inig kita kanimo sa tindahan,
nakalitok ko og, “Ikaw na!”
Sukad niato, dugay tang nag-uban
ug ikaw akong
giampingan. Ikaw pud kanunayng
anaa ra; kon ako masakitan,
ikaw akong daganan.

Apan usa ka adlaw, nakit-an takang
naglisod, sama sa usa ka kandilang hinay-
hinay og kalanay.
Gihuyop-huyopan ug gipitik-pitik taka
hangtod sa mibuhi ka
sa akoang kamot.

Nawala na dayon ka.

Misulay ko og pangita og lain
apan dili ka mawagtang
sa akong hunahuna.

“Asa na ka?”

Sa kaluya, miduko ko
ug nakit-an ang usa ka payat
nga lawas. “Ikaw!”
Mipahiyom ko ug militok,
“Daghan pa tang isulat.” 

Advertisements

Kamatayon

By PG Murillo
Poetry

Dili kuno ko kahibaw
makig-uban, kanunayong

nag-inusara
tungod sa giatubang
nga suliran.

Apan ang kamatuoran: bisyo
nako ang pagkulit

og mga pulong. Ballpen ug papel
ang akong hinigiban
sa bisan unsang kahoyng
nitubo sa akong kasingkasing.
Kini ang pamaagi
sa pagpagawas

sa akong gibati nga mura ba og

ako

ray nabuhi niining kalibutana.

Labaw pa kini

sa giingon nilang ‘Death Note’ 

kay usa kining paagi

sa pagpatay sa tinuod

kong pagbati.

Kung Ako ang Pasultihon

by Hannah A. Leceña (Poetry)

Kung ako ang pasultihon,
ang gugma susama sa usa ka makalilisang nga baha,
mihakop, mitabon, ug ako napusnga.

Kung ako ang pasultihon,
ang gugma kay usa ka sulog
nga midagit kanako,
ug wala ako makaikyas,
dinhi ra igo.

Kung ako ang pasultihon,
ang gugma dili gayod kaya tukiun.
Usahay, magdala kinig kahayag sa kagab-ihon;
usahay, maoy hinungdan sa lunop ug kamatayon.

Kung ako ang pasultihon,
wala akoy laing masaysay
kon ugaling ang mahigugma
kay dili sayon magbansay-bansay,
apan ang tinuod nga gibati makahuwat man intawon,
unya, karun, o sa taliabot nga panahon.

Advertisements