Pagtaliwan

Ni Philip Jay Leaño
Binalaybay

Ginapatay ko ang akon kaugalingon

Amat-amat ko nga ginakotkot
Ang iya lulubngan
Halin sa lupa nga nabungkal
Bangud sang akon paghilibion.

Amat-amat ko nga ginalaslas
Ang iya mga panit
Halin sa sundang nga nagtaliwis
Bangud sang akon tuman nga pagpanglakaton.

Amat-amat ko nga ginakuga
Ang iya liog
Halin sa higot nga nangin mabaskug
Bangud sang akon panublion.

Amat-amat ko nga ginaislan
Ang iya kasingkasing
Halin sa mga dugo nga ginpuga
Bangud sang akon pagkalimot sa kahapon.

Ginapatay ko ang akon kaugalingon

Kay ang matuod
Nga nagakabuhi
Kinahanglan maagyan
Ang kamatayon.

Advertisement