Naghaluk ang Hangin sa Balud

Ni Lino Gayanilo Jr.
Binalaybay

Bial nga galatong
Paamak nga gindaig sa kalayo
Sang dughan nga nagakarabkarab.

Nagtabon sa kahuya ang adlaw
Kay nagtungab ang langit kag dagat—naghalukanay
Ang tubig sang hangin kag tubig sang balud.

Naurut ang init sa pagbutwa sang bulan
Bitbit ang katugnaw nga naghuy-od
Sa iya luyag kanakon nga abo ang palad.

Advertisement