Butigon

Ni Cris John Bryan C. Dela Cruz
Binalaybay

Kasanag sang bulan ang akon sulo, samtang ang mga luha sang kasubo wala untat nga nagatubud halin sa tagiposoon ko nga pilason. Kalamig sang kagab-ihon nagahakus sa akon.

Huni sang mga kuliglig sa tunga sang kadulum amo ang sonata sang mga humay nga nagasinaot upod sang hangin, samtang ako mag-isahanon nga nagapanglakaton.

Sa akon kada piyong, sa hunahuna ko nagabagrong ang dugus nga tinaga nga sa bibig mo nagwa. Katam-is sang imo dila. Sa imo luyo kuno himaya sa duta. Dughan ko nga gabuk gihatag ang tanan sa isa mo lang ka yuhum.

Palangga ko nga butigon, kung diin ka man subong, ang kapait nga ginbilin mo sa akon sa iban indi mo na tani ipaagum.

Advertisement