November 2019 (Issue 39)

Panimula

NONFICTION
Noon Akto-o Hén Fa Gali Em ni Adrian Pete Medina Pregonir
Nag-agi ang Agi ni Jerico L. Marcelino
Buayahon ni Hannah Adtoon Leceña

POETRY
Antigong Salamin ni PG Murillo

FICTION
Isang Puta ni Prince Vincent M. Tolorio
Manang Arsilinda ni Adrian Pete Medina Pregonir

Mga Editor at Contributor

Advertisement