Abyan

Ni Nilyn Gamuza Pacariem
Binalaybay

Isa ikaw ka putahe
maisog ang timplada
nagapanalupsup sa kaundan
ang tagsa ka tinaga
nga ginasimbug,
nagapananam
sa kabug-usan
sang binalaybay,
butang nga ginsundan
kaangay sang mahamot
nga usbong sang
isa ka pagkaon,
ginahandum,
ginapangita.