Anak

Ni Grace Nadon–Aprosta
Binalaybay

(This poem is a finalist in the 2018 Sultan Kudarat Poetry Contest.)

Halin sang ako ginbun-ag sa kalibutan
Puro lang kasubo ang akon nabatyagan.
Si Nanay, si Tatay masako pirmi
Kay ang akon bwas damlag ang ila ginapasulabi.

Sang ako isa na ka estudyante
Puro lang pangalipay ang akon ginaintindi
Lagaw didto, ligoy diri bangud kay nagarebelde.
Bantog gid nga ako makiugalingon pirme.

Sang ako hamtong na nga lalaki
Sari-sari nga bisyo ang akon ginsudlan
Babaye, inom, sugal, kag sigarilyo sa akon kamingawan
Bangud lang sang pagpabaya sang akon ginikanan.

Sang ako isa na ka tatay sang akon pamilya
Didto ko lang nahangpan ang ginahimo sang akon ginikanan
Kung diin ulihi na ang tanan
Kay ang akon subang may pagkabanihot man.

Advertisement