Kastifun

By Silek Musical Ensemble
Lyrics

Pagtitipon
(Translated by Henry G. Dalon)

Lagi kong tanong, gaano karami
Lahing Blaan sa aming bayan.
Anuman ang dugong pinagmulan
Ay pinagmulan ko rin.

Bakit tayo nag-aaway sa sariling bayan?

Kailan magkakaroon ng pagtitipon para sa pagkakaisa ng mga Blaan?
Kailan matatapos ang pagdanak ng dugong Blaan sa bawat tinutunguhang bayan?
Maraming matatapang,
Maraming masasamang salita.

Kailan magkakaisa ang dugong Blaan?
Bakit tila iba-iba ang tinatahak nating daan?
Magtulungan tayo sa ikauunlad ng bayan.
Itigil na natin ang pag-aaway.

Bakit tayo nag-aaway sa sariling bayan?

Kailan magkakaroon ng pagtitipon para sa pagkakaisa ng mga Blaan?
Kailan matatapos ang pagdanak ng dugong Blaan sa bawat tinutunguhang bayan?
Maraming matatapang,
Maraming masasamang salita.

Kailan magkakaisa ang dugong Blaan?
Bakit tila iba-iba ang tinatahak nating daan?
Magtulungan tayo sa ikauunlad ng bayan.
Itigil na natin ang pag-aaway.

Kailan magkakaisa ang dugong Blaan?
Bakit tila iba-iba ang tinatahak nating daan?
Magtulungan tayo sa ikauunlad ng bayan.
Itigil na natin ang pag-aaway.

Bakit tayo nag-aaway sa sariling bayan?
Bakit tayo nag-aaway sa sariling bayan?

Gathering
(Translated by the editors, based on the Filipino translation by Henry G. Dalon)

I always ask how many
The Blaans are in our land.
Their lineage
Is my lineage too.

Why do we fight in our own land?

When will we have a gathering to unite the Blaan people?
When will Blaan bloodshed in every land end?
So much cruelty,
So many unkind words.

When will people of Blaan descent unite?
Why do we seem to take different paths?
Let us work together for the progress of the land.
Please let’s not fight.

Why do we fight in our own land?

When will we have a gathering to unite the Blaan people?
When will Blaan bloodshed in every town end?
So much cruelty
So many unkind words.

When will people of Blaan descent unite?
Why do we seem to take different paths?
Let us work together for the progress of the land.
Please let’s not fight.

When will people of Blaan descent unite?
Why do we seem to take different paths?
Let us work together for the progress of the land.
Please let us not fight.

Why do we fight in our own land?
Why do we fight in our own land?

Advertisement