Ang Buaya sa Marsh

By Marianne Hazzale J. Bullos
Poetry

Ang buaya sa marsh
Ay! Ay! Pagkadako-dako!

Ang buaya sa marsh
Naghulat sa kangitngit,
Naghulat og biktimahon.

Ang buaya sa marsh
Astang siroka!
Gipanilok og kaon
Biskan iyang mga igsoon.

Ang buaya sa marsh
Nihabhab pa gyod og bulawan
Pangtunaw sa gipangkaon.

Ang buaya sa marsh
Gihugasan ang pula sa panit
Og tubig nga limpiyo.

Ang buaya sa marsh
Buotan pod ra ba usahay.
Sa niaging Mayo,
Nilamano siya kang Tatay!

Advertisement