Sa Dalampasigan ng General Santos City

By Reparado B. Galos III
Poetry

pasintabi kay Pablo Neruda at sa mga tuna ng Gensan

Narito sa aking harapan
Ang mga nakaratay
Na mandirigma
Ng dagat.

Mga bayani
Ng kanilang pinagmulan
At kasaysayan,

Walang oda na
Inialay
Para ipagbunyi
Ang kanilang pinagdaanan,

Walang bandilang ikinumot
Para parangalan
Ang kanilang ginampanan.

Nakatitig ang
Mapungay na palikpik,
Namumugtong pilat
Na pilít sa paghilom
Ng tubig-alat, mga
Naluluhang mata,

Tila ipinararanas
Ang nakaraang rebolusyon…

Sumisid
Sa masukal na asul
Na karimlan,
Mga ligaw na bala
Ng submarine.
Humahagibis
Pasulong,
Sumasagitsit
Palusong.

Sa bawat pagsalag,
Sa bawat pag-iwas
Sa sibat,
Sa bawat pagpiglas
Sa kawit,
Sa bawat pagsupil
Sa lubid,

Hanggang sa tuluyang
Masugpo
Ang pag-aaklas…

Umahon
Kasabay ng angkla
At mga sinawing palad.
Kasunod ang
Pagkilatis.
Tinitimbang
Ang mga kampeon
Bago itawid sa
Nagyeyelong lawa.

Malamig at duguan,
Naghihintay
Ang kabilang buhay
Sa hubad na laman
Habang ihinahanda
Sa bagong
Pakikidigma:

Ang mangibang bayan
Upang masagip
Ang ekonomiya
Ng bayan

Maging sashimi man
O naka-in can.

Advertisement