Timpo Saguna

By Merhana Macabangin
Poetry

Bida ged so timpo saguna kano paganay.
Dala den makalibog.
Dala den pembubunwa.
Dala den pebpapataya.
Dala den pedtebpedan sa ulo.
Dala den pakalebeng sa bibyag.
Bida den a benal.

Sanga’t den a makatipo so timpo saguna kano nawna.

*

Sa Panahon Ngayon

Ibang-iba na ang panahon ngayon.
Wala nang mga gulo.
Wala nang digmaan.
Wala nang nagpapatayan.
Wala nang pinupugutan ng mga ulo.
Wala nang inililibing nang buhay.
Ibang-iba na talaga.

Sadya nga lamang taksil ang panahon ngayon sa noon.

 

 

 

Advertisement