Kamatayon

By PG Murillo
Poetry

Dili kuno ko kahibaw
makig-uban, kanunayong

nag-inusara
tungod sa giatubang
nga suliran.

Apan ang kamatuoran: bisyo
nako ang pagkulit

og mga pulong. Ballpen ug papel
ang akong hinigiban
sa bisan unsang kahoyng
nitubo sa akong kasingkasing.
Kini ang pamaagi
sa pagpagawas

sa akong gibati nga mura ba og

ako

ray nabuhi niining kalibutana.

Labaw pa kini

sa giingon nilang ‘Death Note’ 

kay usa kining paagi

sa pagpatay sa tinuod

kong pagbati.

Advertisement