Idlip

by Patrick Jayson L. Ralla
Poetry

Bumangon ako
kaninang umaga
sa nitsong
taguan ng mga labi
ng aking mga nakaraang buhay.
Nabuhay akong
may panibagong sigla
upang subukang
baguhin
ang aking landas —
mga naging landas.
Ngunit ngayong gabi,
tulad ng iba pang nagdaang gabi,
muli akong mamamatay
habang nakahiga
sa aking kabaong.
At bukas,
muli akong babangon
upang subukang baliin
ang hindi maiiwasang
kapalaran ng aking buhay:
mamamatay
paglalim ng dilim
at muling isisilang
pagdating ng bukangliwayway.

Advertisement