Kaagi

by Melissa P. Barientos (Poetry)

Ginlantaw ya palibot,
Wala tao.
Ginakumos ya tiyan,
Wala kaon.

Sa diin duman siya mangita
Pagkaon.
Sa diin duman siya mangawat
Pagkaon.

Nanay niya nanganak duman
Damo na.
Tatay ya ‘di n’ya kilala
Damo sila.

Sakit na gid ya,
Tani kaloy-an man.
Gutom na gid ya,
Tani matagaan man.

Indi pan-os tani
pangamuyo ya.
Bisan bahaw lang tani
pangamuyo ya.

Nahulog ka tao iya kutsara,
Nabilin mo-mo ya sa lamesa.
Pwede na!
Pwede na!

Dalagan!
Kwaa tanan!
Kawatan!
Kawatan!

Mo-mo sa imo,
Pyesta sa akon.
Gamay sa imo,
Damo sa akon.

Kabuhi ka butiki
Indi sayon,
Daw tawo man
Indi sayon.

Advertisement