Paltos

by Nikko Ladera (Poetry)

Ni hindi ko man lang namalayan ang iyong pagdating sapagkat
ako’y nawili sa aking pagsayaw.
Hindi man lang kita napansin dahil ako’y nadala sa bawat galaw ng
aking katawan saliw sa indayog ng musika.
Ngunit nang ako’y nagpahinga, doon ko na lamang nakita ang iyong
presensya.
Mahapdi.
Kumikirot.
Nandyan ka na pala.

Advertisement