Ig-agaw

by Hannah A. Leceña (Flash Fiction)

Trigger warning for rape.

Kami ra duha. Paingon kaniadto ang akong inahan sa kargon aron unta mangutang og diyotay nga bugas. Ang akong amahan kay nagpalunay pa sa iyahang kabaw didto sa lunangan.

Ang kangitngit, haduol na. Nagpondo ako sa akong lawak samtang nagahulat sa ilaha. Ug kalit lang nga misulod siya. Kami rang duha.

Gihapyod-hapyod niya ang akong buhok. Nilatay ang iyahang mga kamot paingon sa akoang likod, ug iya akong gikabig. Nahikurat ako sa sunod niyang gihimo. Gisapupo niya ako sa mga mainit nga halok. Misulay ako og pugong sa iyaha apan gigakos man hinuon ko niya sa maguot. Hangtod sa dili na ako makahinga.

Gisagpa ko siya sa tibuok kong kusog aron siya makamata sa kamatuoran.

Apan wala gihapon siya mahibalik sa hustong panimuot. Gibira niya ako. Misulay ako pagsinggit apan iya akong gisinyasan sa pagpakahilom. Nahadlok ako. Wala akoy lain mabuhat gawas sa pagluha.

Nganong mihilak ka man? Nangutana siya nga nagngisi susama sa usa ka yawa.

Namalikas ako sa makadiyot ug midanguyngoy. Ingon sa bata nga niluhod sa iyang atubangan: Maluoy intawon ka.

Apan ingon sa usa ka mananap, iya akong giduol ug gipugos paggisi sa sapot nga nagtabon sa akong lawas. Nagkagiwatay na ako, apan nagpadayon gihapon siya sa iyahang tinguha. Sa wala madugay, nibalos na lamang ako sa iyahang mga paghikap kanako ug ako na ang una nga mihalok sa iyaha samtang ang iyahang kamot nga ingon man sa usa ka sawa, naglikos sa tibuok kong kalawasan, sa akong mga paa, sa akong pusod, paingon sa akong dughan. Gipaak niya ang akoang dalunggan ug nalamian ako sa hungihong na amoang gibuhat.

Nangurog ang akong mga kaunoran. Mipahiyom siya ug namula ang akong mga aping. Gitagbaw namo ang amoang mga kaugalingon sa pipila lamang ka minuto. Nakabati siyag kakapoy; ingon man ako.

Wala ako makasabot sa akoang gibati. Paspas kaayo ang mga panghitabo ingon man sa kakusog sa pitik sa akoang dughan. Adunay kalipay. Adunay katagbawan. Apan adunay kahadlok. Ang kasilag. Ang pagbasol. Ang kahuyang. Ang pagsalikway sa kaugalingon.

Gipahiran nako ang akong aping nga napuno sa luha. Mga luha nga nagsaysay sa dakong sayop nga akong nabuhat, nga among nabuhat.

Advertisement