Hinakop nga Haiku

By Generoso Opulencia (Poetry)

Sa dupuy-dupuy
Tagsing nga toktorook
Sang kaagahon.

Hadlok tapakan
Ang kudal nga kawayan
Aga nga bulan.

Gaisi-isi
Nga gatulod sang balod
Ang bangi-bangi.

Yab-ok kag udto
Daw dinasok sa plastik
Sang manogputo.

Hulaw na’ng ulan
Sa idalom kawayan
Totoy gauwang.

Advertisement